Treball realitzat per ECAS a partir de les valoracions i consideracions aportades per les entitats per a la revisió i reformulació de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), format per dos documents: un primer de caràcter reflexiu i un segon que té per objectiu sintetitzar en forma de propostes aquelles qüestions que creiem que s’han de tenir en compte en la redacció d’una futura nova llei de la RMI.

Diagnòstic de la situació del PIRMI realitzat arran de la crisi provocada pel canvi en la forma de pagament de la prestació (agost 2011). Inclou una exposició dels fets que van definir el context en què es va elaborar l’informe, un capítol de ‘Realitats observades’, dades quantitatives, valoracions i reflexions qualitatives, i reflexions i propostes.