portada-directori-insercioDescarrega en PDF

Aquesta guia, editada en el marc de la jornada de treball per al foment de l’emprea inclusiva FEM EQUIP!, té per objecte facilitar la localització d’entitats d’acció social que presten serveis orientats a la inserció laboral de persones amb especial dificultat per trobar feina. Va destinada a responsables de recursos humans d’empreses ordinàries –és a dir, no epecíficament d’inserció– amb voluntat de contribuir a l’ocupació de col·lectius en situació o risc de vulnerabilitat social, i detalla les dades de contacte d’una cinquantena d’entitats que realitzen projectes cde formació, suport, acompanyament i intermediació amb l’empresa per facilitar el procés d’inserció laboral des de les persones a les quals atenen.