Reinventar-se com a aposta de futur neix amb la voluntat de promoure la reflexió a les entitats d’acció social sobre la necessitat o la conveniència de reconvertir-se i, alhora, proporcionar eines i pautes concretes per iniciar el procés de reinvenció.

A partir de l’experiència del programa REINVENTA’T, realitzat per ECAS amb una desena d’entitats membres de la federació, aquesta guia posa a l’abast de totes les organitzacions interessades en ampliar els seus horitzons per afrontar els reptes de futur una metodologia pràctica per dur a terme les tres fases del procés: diagnòstic, pla de reinvenció i aplicació i seguiment del pla.

Els testimonis en primera persona de professionals que han participat o posat en marxa processos d’anàlisi i reconversió enriqueixen el contingut teòric i els recursos metodològics amb la vivència directa i l’exemple pràctic de com es concreten les accions proposades, i al final de cada capítol s’inclou un quadre-resum amb les idees-clau.

Descàrrega en PDF | Descarga versión en castellano PDFCrònica de la presentació del llibre (22.04.2015)

Reinventar-se com a aposta de futur IDEES I EINES PER IMPULSAR L’ACCIÓ SOCIAL, una sèrie de publicacions editades per ECAS amb l’objectiu de facilitar a les entitats socials elements de reflexió al voltant de la seva activitat i recursos que contribueixin a millorar-la. Vinculades en ocasions a programes més amplis de suport a les entitats membres de la federació, són fruit en tot cas del nostre compromís amb l’enfortiment del tercer sector social i de la nostra vocació de servei al conjunt de les organitzacions no lucratives que treballen en l’àmbit social.