Programa

Àudio jornada

Presentacions

Taula rodona ‘El reconeixement i l’acreditació de les famílies monoparentals’

  • Montserrat Suñol, cap del servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions de la Generalitat de Catalunya | Presentació (PDF)  Aquest document és una eina de suport de l’exposició oral, no s’ha de consultar com un manual que reculli tot el que estableix el Decret

Taula rodona ‘Acompanyament a les famílies monoparentals’

Vídeo de testimonis ‘Famílies monoparentals: una realitat invisible’

Càpsules ‘Famílies monoparentals: una realitat invisible’

Fotos de la jornada