Crònica de la jornada a FAN, canal ‘STOP desigualtats’ | Vídeos recomanats | Fotografies | Materials

Conferència: ‘Rehabilitació social, comunitat i societat civil’. Presentació en PDF

  • Sr. Fergus McNeill, catedràtic de Criminologia i Treball Social a la Universitat de Glasgow | @fergus_mcneill

Presentacions dels ponents dels casos de recerca i bones pràctiques: