Proteccio-dades-Girona_ecardFORMACIÓ | NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES: ASPECTES CLAU EN LA GESTIÓ DE LES ENTITATS SOCIALS
10.07.2018, de 18 a 19.30h

Hotel d’Entitats Girona – La Rutlla
La Rutlla 20-22

Programa (PDF) | Materials formatius

 

 

 

Contingut

EL Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades és de plena aplicació des d’aquest mes de maig de 2018.

Aquest nou marc normatiu dona a les persones físiques un major control sobre el tractament de les seves dades personals, però comporta novetats importants i reptes per a la gestió del dia a dia de les entitats socials.

La jornada té per objectiu oferir una visió transversal sobre els aspectes clau que introdueix la normativa i l’impacte en la manera d’afrontar el tractament, la custòdia i la comunicació de la diversitat de dades que consten en les organitzacions socials (usuaris, professionals, voluntariat, base social, etc.)

La sessió anirà a càrrec del Josep Matas, advocat especialista en la matèria de l’assessoria jurídica Legalment.

La jornada es dirigeix a responsables d’entitats del Tercer Sector Social de les comarques gironines i/o als professionals que dins les organitzacions assumeixin tasques vinculades amb el tractament de dades. Està oberta a totes les entitats del territori.