families_ilustracio_alterJORNADA | Les polítiques familiars a Catalunya: impacte, reptes i nous models

19.09.2017, de 9.30 a 13.15h
Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7, Barcelona)

Programa en PDF | Crònica de la jornada | Directori d’entitats amb serveis a famílies

 

INTRODUCCIÓ | CONTEXT

En el marc dels estats del benestar mediterranis, Catalunya i Espanya són territoris on la despesa pública en protecció social ha estat tradicionalment i comparativament baixa, fet que s’ha agreujat arran de la crisi.

Davant del fet de que la protecció social pública es troba fortament enfocada a les persones grans, la cura i l’atenció als infants d’entre zero i tres anys ha tendit a estar familiaritzada: han estat les famílies –sobretot les dones— les que han desenvolupat les tasques de cures i d’atenció a aquest col·lectiu. Les actuacions desenvolupades a Catalunya s’han enfocat en la creació i finançament de llars d’infants per a la promoció de la cura dels infants en horari laboral mentre les mares treballen. Així, s’ha promogut la descàrrega temporal d’aquesta responsabilitat entre les dones per fomentar la seva inserció laboral. Malgrat això, el fort caràcter familista de les polítiques públiques catalanes queda reflectit a les estadístiques: la cobertura pública de les llars d’infants només és d’un 17% als municipis de més de 100.000 habitants, i d’un 44% al conjunt de Catalunya (Fundació Jaume Bofill, 2016: De l’escola bressol a les polítiques per a la petita infància).

Es tracta d’un enfocament de les polítiques públiques que es podria considerar productiu i masclista. Es busca la inserció de les dones al mercat laboral però no promocionar una autèntica conciliació i corresponsabilitat entre homes i dones en la cura dels infants i en altres àmbits del treball reproductiu i de cures. Això comporta que les dones tendeixin recórrer a feines a temps parcial: l’any 2016 un 71% de les persones contractades a jornada parcial a Catalunya eren dones (a partir de dades de l’Idescat). No s’ha tingut en compte la promoció de polítiques laborals de permisos i excedències parentals remunerades per a afavorir el que s’ha plantejat prèviament, com sí s’ha realitzat en diversos països del nord d’Europa.

OBJECTIUS

 • Valorar l’impacte de les polítiques familiars actuals derivades del Pla integral de suport a la família 2012-2016 de la Generalitat de Catalunya com a punt de partida per millorar la intervenció.
 • Tractar les noves necessitats familiars derivades de les realitats socials.
 • Destacar la importància d’un viratge cap a un model de serveis familiars integrals centrat en les necessitats familiars.
 • Afrontar els nous reptes contextuals: nous models familiars, noves identitats de gènere i sexuals, pobresa, crisi econòmica…
 • Identificar bones pràctiques i models per enfortir el lligam i els espais entre les famílies i els nadons.
 • Debatre sobre el model d’atenció infantil i la seva funció educativa o de guarda.
 • Reflexionar sobre la corresponsabilitat i la distribució de càrregues familiars.
 • Analitzar les polítiques públiques en relació a la petita infància, la corresponsabilitat i la conciliació.

 

PROGRAMA

9.30h | Benvinguda institucional a càrrec de:

 • Teresa Crespo, presidenta d’ECAS
 • Josep Muñoz, coordinador de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
 • Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

9.45h | Conferència inaugural ‘Famílies, igualtat d’oportunitats i polítiques públiques’ a càrrec de Lluís Flaquer, catedràtic emèrit en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Presenta: Nausica Castelló, responsable del Programa Preinfant d’ABD. | Presentació (PDF)

Lluís Flaquer és expert en política familiar, ha format part del Consell d’Experts per a la implementació de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana i ha estat membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, dependent de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Actualment és membre de l’Observatori Català de la Família del Departament de Benestar Social i Família i membre de la comissió acadèmica de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

10.30h | Torn obert de paraules

10.45h | Presentació del Directori d’entitats socials amb serveis famílies i exposició i reflexió al voltant de les polítiques de suport a les famílies, a càrrec de Loli Rodríguez, coordinadora de la Comissió de Famílies d’ECAS | Presentació (PDF)

11.00h | Pausa cafè

11.30h | Taula rodona ‘Posem fil a l’agulla: mesures concretes per abordar els reptes’ moderada per Sonia Fuertes, vicepresidenta d’ECAS, amb la participació de:

 • Vicent Borràs, doctor en Sociologia i investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT – UAB)
 • Elena Boira, responsable de l’àrea d’Actuacions de suport a les famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | Presentació (PDF)
 • Jaume Blasco, expert en avaluació de polítiques públiques, col·laborador de la Fundació Jaume Bofill.
 • Rosa Balaguer, vocal d’Incidència pública i secretària de la Junta Directiva d’ECAS

12.30h | Torn obert de paraules

13.00h | Cloenda de la jornada a càrrec de Roser Galí, Directora General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Organitza:
ecas_logo

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:
treball,afersosiclasifamilies_2016_horitzontal

log_hor

FJB-Logo nou2

logoUAB