Logo-AliancesTALLER | COCREACIÓ D’ALIANCES
Primera sessió: 02.02.2018, de 9.30 a 13.30h
Segona sessió: 16.02.2018, de 9.30 a 13.30h

Pati Manning | Montalegre 7, Barcelona

Inscripcions per a la segona sessió (la primera ja està tancada) a ecas@acciosocial.org

Formació a càrrec de Frederic Cusí i Marc Botella, d’Inpacte, consultoria social.

Presentarà el taller Xavier Puig, vocal de formació i capacitació d’ECAS.

El sentit comú fa pensar que per donar una bona resposta als reptes socials dels municipis serà més eficaç sumar forces amb un objectiu comú. Però sovint els intents d’aglutinar entitats socials, Administració local i empreses acaben sense èxit. La col·laboració no surt espontàniament i requereix esforç, energia i una mica de sort.  Hi ha més probabilitats d’èxit quan se segueixen determinades estratègies i s’eviten alguns errors freqüents. El taller vol portar llum sobre aquests aspectes per facilitar la creació d’aliances.

Es treballaran metodologies per canviar la perspectiva sobre la col·laboració entre entitats, entre entitats i administració local i també amb el sector privat. Es farà de manera molt pràctica, partint de situacions reals que s’analitzaran i de la creació de propostes concretes d’aliances per aplicar en el propi municipi.

Persones destinatàries:

  • Responsables municipals encarregats de dinamitzar xarxes locals d’inclusió, i tècnics de l’àrea social en general. També interessa a tècnics de l’àrea econòmica.
  • Responsables d’entitats socials o institucions d’acció social.
  • Representants de xarxes locals de comerç, indústria o serveis .
  • Associacions de veïns.
  • Altres col·lectius com coordinadores, plataformes i organitzacions no formals.

Objectius del taller

  • Construir una autodiagnosi sobre la pròpia organització en relació a les aliances.
  • Identificar reptes motivadors de municipi sobre els quals impulsar una aliança.
  • Elaborar propostes sobre potencials aliances entre organitzacions.

Programa

Les aliances com estratègia missional del tercer sector, l’administració local i el sector privat.
Motivacions i tipus d’aliances.
Els processos de les aliances: maduració i lideratge.
Claus d’èxit.
Resolució de conflictes.
Passar a l’acció: quines aliances podem promoure.

El taller serà participatiu, a partir de situacions i casos reals, en què les persones participants hauran d’elaborar anàlisi, criteris i propostes. Es facilitaran models i eines d’anàlisi i valoració de potencials aliances.

 

Organitza:

ecas_logo

Amb el suport de:

Logo-DB-DO-allargat-positiu_2018