Imatge del Taller del Teoria del CanviTaller dirigit a entitats membres d’ECAS

09.05.2016
de 9.30 a 18 hores

Palau Macaya, sales 5 i 6 (Passeig de Sant Joan 108, Barcelona)

Inscripció oberta: formulari online

Document explicatiu de la sessió (PDF)

  • 9.30 a 13.30 hores: Introducció teòrica a la teoria del canvi i casos pràctics
  • 15 a 18 hores: Procés participatiu per a una possible aplicació de la teoria del canvi en la internacionalització de l’acció social a Catalunya

Què és la teoria del canvi?

La teoria del canvi és una metodologia de disseny de projectes que també s’utilitza sovint en l’avaluació de projectes, programes i polítiques. La teoria del canvi no pensa en termes d’activitats i objectius sinó en termes de canvis esperats i el perquè d’aquests canvis. Visibilitza el procés que hi ha darrere dels canvis i els agents que el generen (agents de canvi). És una eina cada cop més emprada en projectes que busquen canvis de comportament, incidència, i la generació de canvi social.

Per a què serveix?

Per a explicar com i perquè les activitats d’un projecte donaran lloc als canvis desitjats. Proporciona una brúixola que ens guia en el procés de canvi, i que es basa en l’anàlisi de l’entorn on es treballa.

És el mateix que el Marc Lògic? Estem reinventant la roda amb termes nous que són el mateix?

No. Són dues eines diferents, tot i que tenen algunes similituds. Ambdues són eines que ajuden a definir i ordenar on volem arribar i què volem aconseguir amb els projectes que dissenyem.  Però la teoria del canvi va més enllà, pensant en termes de com i perquè es genera el canvi. El Marc Lògic, il·lustra els components del projecte, permeten identificar resultats esperats, inputs i activitats. Per contra, la teoria del canvi vincula què volem fer (activitats) amb què volem assolir (canvis), explicant com i perquè s’espera assolir el canvi.

Els facilitadors

En Jordi del Bas és economista i especialista en metodologies i sistemes d’avaluació i monitoratge, investigador i professor. És diplomat en Ciències Empresarials, llicenciat en Ciències Econòmiques per la UAB i candidat a doctor per la Maastricht School of Management a Holanda. Actualment és cap de l’àrea d’internacional del Centre d’Investigació Europa-Àsia en Negocis Internacionals de l’escola de negocis EADA.

En Jordi ha dirigit equips i ha sigut expert principal en avaluacions país, regionals i temàtiques globals per a diverses agències de nacions unides (UNDP, UNFPA, CEPAL). També ha sigut membre de l’equip de monitoratge per resultats de la Comissió Europea des de 2003, on ha avaluat més de cent projectes executats per organitzacions empresarials, societat civil, sector públic i instituts de recerca a Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa. És formador acreditat pel Secretariat General de la Comissió Europea en avaluació de polítiques europees i programes europeus des de 2010 i professor associat de la Maastricht School of Management a Holanda i de l’Institut de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat Complutense de Madrid. Ha treballat a més de 60 països i ha viscut a Hong Kong, la Xina i a Irlanda. Actualment viu entre la Xina i Barcelona

En Robert Bach és economista amb una sòlida experiència en el disseny, gestió i monitoratge de projectes i programes. És llicenciat en ciències econòmiques i empresarial per la UAB i màster en relacions internacionals per l’IBEI. Actualment és responsable de cooperació internacional de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, on dirigeix el programa de suport a la internacionalització del tercer sector social i l’economia social i cooperativa.

Prèviament a la incorporació a ACCIÓ, en Robert ha treballat durant 6 anys a Brussel·les en diversos càrrecs relacionats en la gestió i el seguiment de projectes i programes finançats per la Unió Europea. Entre d’altres, en Robert ha format part de l’equip de coordinació del servei de monitoratge per resultats de la Comissió Europea on també ha avaluat projectes executats per la societat civil i el sector públic a l’Àfrica, Amèrica Llatina, Carib i Pacífic.

Organitza:

entitats catalanes d'acció social

Amb la col·laboració de:

treball,aferssocials,families

Fundacio-ls-Caixa1-300x77