Mitjançant un conveni amb la Diputació de Barcelona, ECAS està editant un directori dels serveis i recursos que les Entitats Catalanes d’Acció Social poden prestar en l’àmbit municipal. La guia es difondrà entre els consistoris de Catalunya per promoure la iniciativa social en la contractació pública de les administracions locals.
La iniciativa pretén sensibilitzar els equips de govern i, alhora, facilitar l’accés a les organitzacions sense afany de lucre que presten serveis de qualitat, orientats a la ciutadania i basats en els principis i l’experiència del tercer sector social. L’atenció directa a les persones, des de la proximitat i tenint present totes les dimensions individuals i col·lectives que condicionen les circumstàncies dels usuaris, és el tret distintiu de les nostres entitats.

Per sol·licitar aquesta publicació, dirigiu-vos a ecas@acciosocial.org