El 30 de juny finalitza el termini de presentació de candidatures a la nova Junta Directiva d’ECAS, que es va iniciar la setmana passada. La Junta serà renovada a la propera Assemblea General Ordinària (15 de juliol) pel període 2011-2013. D’acord amb els estatuts d’ECAS, l’òrgan directiu ha d’estar format per un mínim de 12 membres i un màxim de 22. Les candidatures s’han de fer arribar a la responsable de l’Àrea de projectes i participació d’ECAS, Irene Cañellas (icanellas@acciosocial.org), amb una proposta programàtica general, una fotografia de la persona que es postula i una breu presentació de la seva trajectòria.

Recommended Posts