Les darreres setmanes, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i el Departament d’Acció Social i Ciutadania han atorgat a ECAS dues subvencions pels projectes desenvolupats en els àmbits de pobresa i immigració, respectivament, durant aquest 2010. L’ICASS ha finançat amb 30.000 euros les activitats commemoratives del 2010 Any europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social i del 17 d’octubre com a Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa realitzades per la federació a Girona i Tarragona a l’octubre. El Departament d’Acció Social i Ciutadania, per la seva banda, ha resolt dotar amb 6.000 euros el projecte Capital social per a la immigració a Catalunya, desenvolupat per la Comissió d’Immigració d’ECAS. El projecte inclou la promoció d’aliances d’intervenció entre entitats i la generació de coneixement compartit dins la federació en l’àmbit de la immigració.

Recommended Posts