“La impressió que fa la proposició d’aquesta darrera norma [la ‘llei òmnibus’] és que, malgrat el que anuncia el seu nom complet –simplificació i millora de la regulació–, el seu objectiu és trobar vies per reduir la inversió social. I una d’aquestes vies implicar limitar l’accés d’algunes persones a les prestacions o serveis que el nostre Estat del benestar va estructurar i garantir fonamentant-se en el dret subjectiu”. Així ho afirma Teresa Crespo, presidenta d’ECAS, en un article al diari Públic en què assenyala la necessitat de “delimitar molt bé en el temps i en els conceptes quines prestacions o ajudes poden patir una reducció i quines altres –que afecten els drets assenyalats per les lleis catalanes– han de restar

inamovibles”.

Recommended Posts