27.04.2023 | Valoració de la llei estatal d’habitatge

 

Des d’ECAS celebrem que s’hagi desencallat la Ley Vivienda com a marc regulador del dret a l’habitatge, una de les demandes de l’informe monogràfic INSOCAT 14 per a preservar i garantir la seva funció social.  Però malgrat tot, la llei presenta escletxes.

Infografia de l’informe INSOCAT 14 sobre habitatge

 

Per aquest motiu, a continuació resumim els punts clau de la Ley Vivienda per tal d’entendre quina afectació tindrà en el dret bàsic de l’habitatge.  

 

QUÈ IMPLICA LA LLEI ESTATAL D’HABITATGE (LEY VIVIENDA)?

 

1. MESURES DE PROTECCIÓ ALS LLOGATERS 

  1. Regulació dels preus dels lloguers, però amb incerteses sobre el nou indicador de referència, pendent de dissenyar, i sobre les garanties d’aplicació en el territori.
  2. Cobrament dels honoraris d’agències immobiliàries a càrrec dels propietaris.

 

2. FORATS EN LA REGULACIÓ DELS PREUS DEL LLOGUER 

La Ley Vivienda presenta escletxes que podrien permetre pujades en el lloguer: 

  1. Pujada del 10% si s’al·leguen millores en l’habitatge. 

  2. Afegir despeses com l’IBI o la taxa de residus.

  3. Actualitzacions limitades al 3% el 2024, però definides amb un nou indicador, encara desconegut, a partir de 2025. 

 

3. POQUES GARANTIES EN L’APLICACIÓ TERRITORIAL

Sobre l’aplicació territorial, la Ley Vivienda no assegura que les comunitats autònomes i els governs locals hagin de complir amb mesures rellevants com el topall als preus de lloguer, que haurien de ser obligatòries per garantir uns mínims en matèria d’habitatge a tot el territori.

 

4. DESNONAMENTS

S’aborda el problema dels desnonaments amb nous procediments més garantistes que haurien de protegir les persones més vulnerables. Malgrat tot, caldran altres recursos per prevenir-los i oferir alternatives habitacionals dignes en cas que arribin a produir-se.

 

5. CONTROL ALS GRANS TENIDORS

S’estreny el control sobre els grans tenidors amb una definició de major abast, però caldrà desenvolupar el règim sancionador i dotar de recursos els organismes que hauran de fer efectiva la Ley Vivienda.

 

6. EXCLUSIÓ DEL LLOGUER DE TEMPORADA I POCA CONCRECIÓ EN MATÈRIA D’HABITATGE PROTEGIT 

  1. La llei estatal d’habitatge no regula el lloguer turístic o de temporada, que pot continuar disparant els preus, sobretot a les grans ciutats.
  2. També presenta indefinicions en el terreny de la fiscalitat per incentivar la construcció i rehabilitació d’habitatge protegit. En referència a aquest últim punt, recordem que és elemental també que es compleixen els anuncis del govern espanyol dels darrers dies d’ampliar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer social. Per això, reclamem el compromís i la coordinació de les diferents administracions per assolir el 15% del total abans de l’any 2030, tal com expliquem en les nostres propostes en clau local i metropolitana per a les eleccions municipals de 2023. 

Recommended Posts