WhatsApp Image 2019-11-14 at 09.42.2914.11.2019 | El president d’ECAS ha intervingut avui al seminari anual d’EAPN, la xarxa europea de lluita contra la pobresa de la qual som membres. Amb el títol ‘Innovando para la inclusión: Un nuevo contrato social en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales y de la Agenda 2030’, les jornades han dedicat un espai als ‘Serveis Socials i Tercer Sector: la gestió del benestar’ en què Xavier Puig ha dialogat amb Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, en relació al rol de les entitats, la governança i la col·laboració amb les administracions i ciutadania, entre altres.

Recommended Posts