13.11.2017 | Article d’opinió d’Esther Juan, coordinadora de projectes sociolaborals de Creu Roja i membre de la junta directiva de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social, a Social.cat

Hereus dels objectius del mil·lenni, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que el mes passat van complir 2 anys, semblen estar arxivats en una carpeta.

El 25 de setembre de 2015 a Nova York 193 governs van signar l’anomenada Agenda 2030 després d’acordar la necessitat de transformar el món sota el principi de ‘No deixar ningú enrere’.

Aquesta agenda política està vertebrada en 5 eixos anomenats les 5P, que corresponen al planeta, les persones, la prosperitat, la pau i el partenariat. El conjunt d’acords per a desenvolupar aquests eixos es concreten en els 17 ODS que aglutinen les 169 fites per a les quals cal treballar de manera molt intensa i eficient, per tal d’assolir-les.

Ja hi ha informes (Federació de Plataformes d’ONG de desenvolupament europeu) que alerten de la inacció per promoure, impulsar i avançar en accions i polítiques per assolir-los. La majoria dels països europeus – el 70% – encara no ha definit les estructures de governança per donar-los viabilitat.

Cal operativitat en aquesta agenda política i socialitzar-la, que convidi necessàriament a participar a les comunitats autònomes i a les entitats locals, amb una aliança estratègica entre el sector públic i el privat i amb la ciutadania implicada.

L’objectiu 5 ‘Igualtat de Gènere’ interpel·la a la resta d’objectius per la seva transversalitat, bé específicament en les seves fites concretes, bé com a part de la solució. Les entitats i els agents socials que tenen en el seu ADN l’equitat de gènere com a motor imprescindible per avançar han de poder participar activament en la definició dels indicadors de cadascuna de les 6 fites concretes que abasta, el seu mecanisme de seguiment i la seva avaluació.

La fita 5 d’aquest objectiu 5 ‘Igualtat de Gènere’ diu: “Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions de la vida política, econòmica i pública.” Els ODS no parlen de la necessitat de canvis estructurals, no parlen de causes. Això fa que cada país hagi d’analitzar molt bé què ha fet amb cadascuna de les fites de cada objectiu els darrers anys per saber on està i quina és la seva tendència. Potser se sorprendran veient que precisament el que cal fer per assolir l’objectiu és el contrari del que estan fent.

De moment, l’aliança entre Oxfam-Intermón, UNICEF comitè espanyol i WWF a Espanya permetrà conèixer el compliment dels ODS per part del govern espanyol i de les comunitats autònomes. Ja han publicat el primer informe coincidint amb l’aniversari d’aquests dos anys i esperem alguna reacció del govern. La resta d’agents implicats obrim l’arxiu i recordem que només amb l’objectiu 5 es pot transformar el món.

Recommended Posts