08.11.2011 – En un article publicat aquest diumenge al diari Públic, la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, alerta sobre el perill d’exclusió vinculat a la manca d’habitatge i reclama l’ampliació de certes accions de Govern per facilitar-hi l’accés. El reforç de la via negociada amb les entitats financeres a través d’Ofideute, la cessió de pisos a entitats socials perquè els gestionin en situacions d’emergència social i les mesures per accelerar el lloguer dels  més de 3.000 pisos amb protecció oficial que encara resten buits són tres  intervencions recents de l’Administració “és urgent potenciar per racionalitzar situacions incomprensibles”.

Crespo denuncia que “mantenir el parc d’habitatge social amb pisos buits i tancats durant anys és una injustícia social que, a més, comporta el seu deteriorament i la congelació de l’amortització de la inversió realitzada”. El paper determinant de l’habitatge com a factor d’inclusió o exclusió social requereix inversió en aquest àmbit “per assegurar els drets subjectius de la ciutadania”, i per aquest motiu el sector demana un increment de la partida corresponent als pressupostos 2012 de la Generalitat. La recent convocatòria de les entitats signants del Pacte Nacional per a l’Habitatge és una bona senyal, que hauríem d’aprofitar per impulsar mesures de caràcter social” que responguin a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

Article complet en PDF

 

 

Recommended Posts