03.11.2021 | Article d’opinió de Rita Grané, membre del Grup de Treball de Joves Migrants d’ECAS i directora de l’Associació Punt de Referència a Nonprofit

  • Amb la reforma del reglament es respecta el dret del jovent migrant a la integració i a la participació a la nostra societat

Les entitats que acompanyem el jovent extutelat en el seu procés d’emancipació celebrem molt la recent aprovació del real decret pel qual es reforma el reglament 557/2011 de la Llei d’estrangeria en relació al règim jurídic de menors estrangers i joves extutelats.  

Amb les millores aprovades, la vida d’aquest jovent serà una mica menys difícil. Fins ara, per a un jove migrant, sortir del sistema de protecció de menors significava haver de fer front a una constant pluja de tràmits burocràtics, alguns dels quals, fins i tot, l’afectaven com a menor d’edat. El termini per a que l’Oficina d’Estrangeria iniciï el procediment de documentació passa a ser de 90 dies, quan fins ara era de 9 mesos. Aquest és un punt molt rellevant ja que, sovint, alguns joves han finalitzat la seva tutela sense documentació, la qual cosa els impedeix accedir a cap dret (ni tan sols a rebre una prestació o ajuda econòmica): si no han comptat amb el sosteniment de les entitats socials, s’han trobat en situació de sensellarisme i d’indocumentació.

La tramitació de la renovació de la documentació també passa a ser menys feixuga. Per una part, no cal renovar-la cada any sinó cada 2 anys (i si és menor d’edat, cada 3 anys). Per una altra, s’accepten les prestacions i ajudes socials com a ingrés demostrable. A més, l’indicador mínim que han de demostrar passa a ser el de l’Ingrés Mínim Vital mensual (469,93€). Fins ara, per a la segona renovació es demanaven uns ingressos de 4 vegades l’IPREM (que és de 564,90€). Aquesta era una de les majors injustícies del sistema, ja que exigia tenir uns ingressos propis de 2.259,60€ a joves de 19 i 20 anys, quan ni tan sols tenien permís de treball.

No m’allargo en el detall de les millores. Destaco la darrera i molt important: tots els joves a partir dels 16 anys comptaran amb autorització per residir i per treballar. S’elimina l’obligació d’haver de presentar una oferta de feina per 1 any i a jornada completa. Oferta a la que, malauradament, i donada la situació del mercat laboral, pocs joves poden accedir avui dia. 

Aquesta reforma dona resposta a una llarga reivindicació per a la igualtat d’oportunitats pel jovent extutelat. No caldrà que renunciïn a estudiar per intentar aconseguir una oferta de feina que els obri les portes a la documentació. Ara, el jovent pot planificar el seu futur igual que pot fer-ho qualsevol altre jove de la mateixa edat. Pot decidir millorar la seva formació o qualificació professional, alhora que pot posar en valor les seves competències i habilitats treballant (per exemple, en els programes d’FP Dual) o bé pot aprofitar ofertes de feina encara que siguin a jornada parcial, mentre segueix ampliant la seva formació. Aquesta feina ja els permetrà sostenir-se autònomament en molts casos, deixant de dependre dels ajuts socials.

Sortir d’aquesta dependència ajuda el jovent a millorar la seva autoestima i la seva autoconfiança. Com a societat, també hi guanyarem si els obrim les portes com a iguals i els oferim un futur digne. Serem una societat més plural, diversa, inclusiva i equitativa. Les entitats socials apostem clarament per aquest model de societat.

Recommended Posts