tcrespo_article ara27.04.2015 | Article de la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, aldiari Ara.

Article en PDF

“La meva estimada Barcelona té problemes que vénen de lluny. Els governs municipals no han sigut capaços de reduir les desigualtats entre els rics i els pobres, i les diferències entre barris cada vegada són més grans. Durant anys els responsables polítics han patit una ceguesa respecte al sector immobiliari que els ha impedit preveure la problemàtica d’habitatge que avui tenim, i no han creat el parc d’habitatge social necessari. A més, la ciutat arrossega un llast en la seva gestió administrativa, complexa, poc àgil i amb duplicitats en molts processos que són un veritable calvari per a la ciutadania.

Pensant en el futur, Barcelona ha de superar alguns dèficits significatius per arribar a ser una ciutat cohesionada i més justa. Ha de potenciar l’ocupació a través de la inversió en obra pública, les polítiques mediadores amb el món empresarial per a la millora de la contracció, el reconeixement de l’economia social i, alhora, l’impuls d’accions formatives innovadores, més d’acord amb les necessitats del mercat laboral. En segon lloc, ha d’apostar per la infància: aconseguir que a la ciutat no hi hagi cap infant pobre ni que passi gana, i garantir que tots puguin gaudir des del seu naixement d’escoles de qualitat i entorns que permetin un creixement harmònic. I, per últim, caldria acostar els nostres barris físicament amb bones comunicacions i una clara millora de la qualitat dels seus hàbitats; econòmicament amb uns nivells de renda menys dispars; socialment afavorint que els veïns de qualsevol racó de Barcelona deixin de ser individus passius, dependents i vulnerables per convertir-se en ciutadans actius i integrats en la comunitat, i políticament fent que tots els barcelonins se sentin coresponsables de la cosa pública i participin en la governança de la ciutat”.

Recommended Posts