12.03.2014 | Nota de premsa d’ECAS de valoració del Ple sobre pobresa al Parlament

  • L’evident insuficiència de les polítiques actuals estén, agreuja i amplia la pobresa, l’exclusió i les desigualtats

  • Cal lluitar contra el frau fiscal per incrementar els ingressos i una fiscalitat més progressiva que redistribueixi la riquesa

La sessió d’aquest matí del Ple sobre pobresa al Parlament ha permès als partits de l’oposició traslladar la veu de les entitats que van recollir dilluns a la reunió #openpobresa i al Govern exposar la relació d’accions fetes, però no ha suposat cap avenç real en la lluita contra una xacra que afecta cada dia més persones i famílies. Per eradicar la pobresa cal superar el model assistencialista actual, que només pal·lia situacions límit, i forjar un pacte de país a llarg termini que n’ataqui les causes, arrelades en un sistema profundament desigual i injust. Les dades oficials del darrer informe d’indicadors socials INSOCAT desmenteixen rotundament la tesi que la pobresa és estructural i no té remei: la taxa de risc a la pobresa ha passat d’un 18,9% el 2007 al 26,4% del 2011. Sense les transferències socials, seria d’un 42,7%, més del doble.

Estem en un moment d’emergència social i és urgent un pla de xoc, dotat de recursos humans i econòmics, que respongui a les demandes immediates, però un Ple del Parlament hauria de servir per iniciar un diàleg real i adquirir uns primers compromisos vers un nou model basat en la redistribució de la riquesa. Catalunya és un país ric i, més enllà de les competències directes del Govern de la Generalitat –que no s’estan exercint en clau redistributiva per combatre les desigualtats—, les forces polítiques parlamentàries tenen vies d’incidència en instàncies superiors, a l’Estat i a Europa, on reivindicar unes polítiques orientades a garantir els drets socials de les persones en lloc dels beneficis il·limitats dels mercats.

A l’espera de les propostes de resolució que s’aprovin demà al Parlament, les entitats socials demanem als nostres representants que renunciïn als seus interessos partidistes i focalitzin els esforços en forjar un pacte de país que sigui el punt de partida cap a una societat més equitativa i cohesionada, amb un sistema de serveis públics universals que garanteixi uns mínims vitals per a una vida digna: ingressos, habitatge, salut i educació. Les entitats d’ació social reiterem el nostre compromís de treballar-hi conjuntament, amb les administracions i la resta d’agents socials perquè aquests objectius es facin realitat.

Nota de premsa en PDF

 

Recommended Posts