La reunió mantinguda per la Comissió d’Immigració d’ECAS amb Xavier Alonso, de la Secretaria per a la Immigració, el passat 15 de setembre obre la porta a que el grup de treball vehiculi les seves aportacions al reglament de la Llei d’Acollida dirigint-se directament a la Secretaria. Durant la sessió, Alonso va exposar els punts principals del reglament de la llei, que actualment es troba en fase d’esborrany, i es va centrar en els tres capítols sobre els serveis de primera acollida, els serveis d’acollida especialitzada i les capacitacions dels agents que desenvolupin aquesta tasca. ECAS compta també amb una segona via de participació a través de la Taula d’Immigració i Ciutadania (en formen part la Fundació SER.GI, membre d’ECAS, i la Taula d’Entitats del Tercer Sector), on la secretaria presentarà properament l’esborrany del reglament.

Recommended Posts