13.04.2012 | Ja està disponible un document de síntesi de la trobada entre professionals de l’àmbit acadèmic i d’entitats socials per debatre al voltant de l’articulació entre teoria i pràctica en l’acció social, celebrada a ECAS el 22 de març. Recull les reflexions exposades a l’entorn dels punts comuns i les divergències entre recerca i pràctica, així com reptes i propostes per avaluar l’impacte dels projectes socials, elaborar una agenda de temes comuns i articular vies de col·laboració permanent i esdevenir un think tank.

Recommended Posts

1 Comment

  1. Us felicito per aquesta reflexió tan necessària en l’àmbit dels Serveis Socials.
    Llegiré el document de síntesi amb molt d’interés
    gràcies


Comments are closed for this article!