Què fem?

Inici / Què fem?
Vídeo de 30 minuts sobre el rol de les entitats socials i el futur de l’Estat del benestar, realitzat amb motiu del 10è aniversari d’ECAS.

Vídeo de 30 minuts sobre el rol de les entitats socials i el futur de l’Estat del benestar, realitzat amb motiu del 10è aniversari d’ECAS.

L’objectiu primer d’ECAS és representar i defensar els interessos de les entitats associades en la seva tasca de construcció d’una societat més justa i cohesionada. La nostra missió és escoltar el parer i les propostes de les entitats membres de la federació  per tal de canalitzar-les el millor possible mitjançant les nostres accions d’incidència pública, activitats de treball en xarxa i programes de suport a les entitats.

ECAS promou el benestar social prestant especial atenció a les persones en risc d’exclusió social i, com a referent de les entitats d’àmbit social, recull les propostes dels membres i participa en els processos de disseny i execució de les polítiques socials. La nostra presència en espais de treball amb l’Administració, les institucions públiques i altres agents socials, tant públics com privats, ens permet incidir i desenvolupar conjuntament iniciatives que contribueixin al compliment de les finalitats de les nostres entitats associades.

ECAS potencia un model de construcció social compartit per les administracions i la societat civil, i com a interlocutor del tercer sector social, treballa per tendir ponts de col·laboració que facilitin l’assoliment dels nostres objectius.

L’activitat permanent d’ECAS es canalitza a través de les Comissions de treball, les vocalies de la Junta Directiva i els Grups de Treball que es creen per tractar temes concrets, i a més s’impulsen esdeveniments transversals –com el Congrés Treball i Ciutadania o les jornades i sessions de treball—, programes marc amb diverses actuacions –com Alia’t amb l’acció socialReinventa’tEmpoderem per transformar— i projectes puntuals de servei a les entitats, com el de capacitació per a la innovació en el sector o el web d’orientació laboral per a joves Mapalaboral.org.

A més, editem publicacions i informes per a la millora de l’acció social, com l’informe periòdic INSOCAT o els documents de reflexions i propostes a l’entorn de la Renda Mínima d’Inserció. En la Memòria anual es recullen totes les actuacions dutes a terme i s’inclou un informe econòmic que reflecteix el balanç i el compte d’explotació de la federació.