Informes i publicacions

Inici / Què fem? / Informes i publicacions
 • Fam oculta a Catalunya: un obstacle en la igualtat d’oportunitats (PDF) | A partir de la recopilació d’estudis i dades existents i de les aportacions d’experts dels àmbits social i sanitari, pretén augmentar el nivell de consciència sobre la ‘fam oculta’, un tipus de malnutrició. La recerca es complementa amb observacions i constatacions fetes per les entitats socials, combinant la informació estadística amb l’experiència directa. | Maig 2017
  • Reinventar-se com a aposta de futur | Fruit del programa de reconversió d’entitats REINVENTA’T, el llibre neix amb la voluntat de promoure la reflexió a les entitats d’acció social sobre la necessitat o la conveniència de dur a terme un procés de reconversió i alhora, proporcionar eines i pautes per iniciar-lo.
  • Innovació i empoderament en la lluita contra la pobresa | Publicació que vol facilitar a les entitats d’acció social eines per iniciar processos d’innovació i millora de la seva intervenció en el terreny de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
  • Guia d’entitats d’acció social a Girona (PDF) | Publicació de la Comissió Territorial d’ECAS a Girona que recull recursos i serveis oferts per 21 entitats que treballen en àmbits diversos | Abril 2016.
  • Guia d’entitats socials per als mitjans de comunicació (PDF) | Publicació editada per l’Agència de Comunicació Social amb l’objectiu de facilitar als periodistes la recerca de fonts sobre els àmbits i col·lectius amb què treballen les organitzacions del tercer sector social.
  • Guia bàsica d’aliances locals en el sector social (PDF) | Anàlisi dels beneficis de la cooperació entre les administracions locals i les entitats socials, els processos i la metodologia de construcció d’aliances i els factors d’èxit i fracàs, amb l’objectiu d’ajudar a teixir lligams més sòlids
  • Recursos d’acció social a Catalunya. Directori per a Ajuntaments | Guia de recursos per a l’atenció de les persones elaborada per ECAS en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Recull tots aquells serveis que les entitats membres de la federació poden oferir als ens municipals
  • Directori d’entitats amb serveis d’inserció laboral (PDF) | Guia editada en el marc de la jornada de treball per al foment de l’empresa inclusiva FEM EQUIP! per facilitar la localització d’entitats d’acció social que presten serveis orientats a la inserció laboral de persones amb especial dificultat per trobar feina. Destinada a responsables de recursos humans d’empreses ordinàries –és a dir, no específicament d’inserció— amb voluntat de contribuir a l’ocupació de col·lectius en situació o risc de vulnerabilitat social.
 • Informes sobre la Renda Mínima d’Inserció | Aportacions d’ECAS a la reforma del programa de RMI: propostes, reflexions i posicionaments emesos des del 2011, fruit del treball d’un grup específic format per entitats de la federació
 • Quaderns Treball i Ciutadania | Publicacions fruit del Congrés Treball i Ciutadania, celebrat al juliol de 2009, que recullen les diferents qüestions tractades per mantenir obert el debat
 • Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves | Producte final d’un ampli projecte endegat per per ECAS l’any 2009 amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu. La publicació neix amb la finalitat de generar una proposta metodològica que serveixi com a marc de referència en la tasca d’orientar joves per a totes les entitats membres.