II Jornada Làbora inauguració
Inauguració de la II Jornada Làbora.

06.06.2016 | Nota de premsa emesa pel Programa Làbora | en PDF

Més de 400 persones en situació de risc d’exclusió han participat aquest matí al Centre Cultural El Born en la II Jornada de Networking Espai Làbora, organitzada juntament amb ECAS, Creu Roja i FEICAT, on s’han pogut entrevistar amb responsables de selecció d’una cinquantena d’empreses que ofereixen llocs vacants.

El Programa Làbora és un mercat laboral reservat per a col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball. Les persones beneficiàries, que són derivades per part dels Serveis Socials, reben assessorament, formació en competències i acompanyament en el procés d’inserció laboral. El Programa també fa prospecció i acompanyament a les empreses en la recerca de perfils.

En la inauguració de la Jornada, la tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha assegurat que “el mercat laboral s’ha anat tornat cada cop més excloent per a un ampli ventall de perfils, i els programes estàndard d’ocupació no hi estan donant resposta”. Ha remarcat així l’èxit d’un projecte “ad hoc que sorgeix de la complicitat d’entitats, empreses i Ajuntament”, i que “és un exemple de coproducció de polítiques públiques”. “Hem de continuar millorant-lo, aprofundint en l’avaluació i en la garantia de la qualitat dels contractes”, ha apuntat Ortiz, alhora que ha destacat la vessant “d’apoderament i potenciació de les habilitats” que aporta el Làbora a les persones usuàries.

Per la seva part, Teresa Crespo, presidenta d’ECAS, ha emfatitzat que “el Programa és un projecte de ciutat, integrat amb la col·laboració entre tots els agents: Administració, Barcelona Activa, entitats del Tercer Sector i el teixit empresarial, per ser capaços de donar resposta a les necessitats dels nostres usuaris i usuàries i de les empreses”. Albert Alberich, secretari de FEICAT, ha posat en valor la vinculació i interrelació entre les empreses compromeses amb els col·lectius més vulnerables.

En l’espai de networking, els candidats i candidates participants en la Jornada s’han citat amb empreses, per portar a terme entrevistes individuals i grupals prèviament organitzades segons el perfil que aquestes estan cercant. En aquest sentit, Josep Quitet, president provincial de Creu Roja a Barcelona, ha destacat el treball metodològic per competències, la importància de la orientació individual així com de la formació, per aconseguir trencar les barreres que es troben les persones en risc d’exclusió per accedir al mercat de treball.

Paral·lelament, s’han organitzat tallers formatius orientats a la millora de l’ocupabilitat de les persones candidates, impartits per Barcelona Activa, Probens, Fundación Èxit i Genidees. Les empreses i entitats participants han estat distingides amb el Segell Làbora com a reconeixement al seu compromís amb la contractació de col·lectius vulnerables.

Dades del Programa Làbora
Durant el primer quadrimestre d’enguany, un total 221 persones s’han inserit al mercat laboral a través del Programa Làbora, un 51% de les quals són dones, la majoria de més de 35 anys. El 56,5% del total d’insercions d’homes del primer quadrimestre són majors de 45 anys.

L’any 2015, un total de 8.103 persones van ser derivades al Programa Làbora per part dels Serveis Socials. D’aquestes, 6.865 van seguir algun tipus d’itinerari i 1.537 van assolir la inserció laboral, el que suposa una taxa del 22%, que es valora favorablement tractant-se de col·lectius amb una especial dificultat d’accés al mercat laboral.

Enguany el Programa ha registrat 1.598 noves derivacions, el 40% de les quals corresponien a persones majors de 44 anys i un 53,07% són dones. Nou Barris, Sant Martí i Ciutat Vella són els districtes amb major nombre d’usuaris derivats.

Derivacions Serveis Socials 2016 1598 persones  
Nou Barris 352 22,03%
Sants Montjuïc 179 11,2%
Ciutat Vella 176 11,01%
Sarrià-Sant Gervasi 111 6,95%
Sant Andreu 165 10,33%
Eixample 98 6,13%
Gràcia 75 4,69%
Sant Martí 230 14,39%
Les Corts 39 2,44%
Horta Guinardó 170 10,64%
Centres Específics 3 0,19%

De les 221 insercions, un 72,76% tenen una durada de contractació superior als tres mesos.

El pressupost del Programa Làbora per a 2015 va ser:
Ajuntament de Barcelona                      1.587.000€
Tercer Sector (20% del conveni)            225.000€
TOTAL                                                1.812.000€

L’aposta del govern municipal pel projecte s’ha traduït en un reforç pressupostari per a enguany de gairebé el doble de l’exercici anterior.

Ajuntament de Barcelona                      2.920.000€
Tercer Sector (10% del conveni)            320.000€
TOTAL                                                3.240.000 

 

Recommended Posts