Alerten de la situació d’indefensió davant l’ajornament indefinit del pagament de 112 milions d’euros de deute de l’administració autonòmica per al finançament d’aquests centres

Barcelona, 06.02.2012 | La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC), les quals agrupen nombroses entitats no lucratives que gestionen Escoles Bressol Municipals, denuncien la retallada del 25% de l’aportació de la Generalitat de Catalunya a aquests centres educatius.

Les entitats socials alerten de la situació d’indefensió davant l’ajornament indefinit del pagament de 112 milions d’euros de deute de l’administració autonòmica per al finançament de les Escoles Bressols Municipals i altres serveis educatius. La Taula del Tercer Sector i l’AEISC denuncien que aquestes mesures posen en risc la qualitat i viabilitat dels serveis, així com el Model Català d’Escoles Bressol que durant tants anys s’ha anat construint. En un comunicat fet públic aquest matí, afirmen:
  • És inacceptable la situació d’impagament indefinit dels serveis ja que vulnera, un cop més, la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que estableix que, durant l’any 2011, el termini de pagament del sector públic no pot superar els 50 dies.
  • Com a entitats proveïdores de serveis públics des d’una voluntat expressa no mercantil, la situació d’impagament i la previsible retallada del 25% per a l’any 2012 posen en perill la qualitat i sostenibilitat dels serveis: reduccions dels equips de treball, disminució de personal educatiu de suport, incorporació de nous perfils professionals, disminució de partides pressupostàries per a realitzar les activitats als centres, augment de ratis d’atenció, etc.
  • Més enllà de la complexitat del context econòmic actual, considerem que aquestes mesures són un símptoma de la manca de compromís del Govern cap al Model Català d’Escola Bressol que va ser aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya l’any 2004.
  • Ressaltem el bon resultat aconseguit en la gestió d’escoles bressol municipals des d’entitats d’iniciativa social, a través d’un model on l’Administració assumeix el cost d’un servei que es considera públic sense la necessitat de portar-ne directament la gestió.
  • Manifestem una preocupació davant la reducció d’un 25% de la partida destinada al finançament de l’aportació de la Generalitat per al finançament de les escoles bressol de titularitat pública, mentre que els pressupostos 2012 del Departament d’Educació preveuen mantenir intacta l’aportació per a les guarderies privades.
  • La pressió pressupostària derivada d’aquestes mesures no recaurà exclusivament en els municipis i les entitats proveïdores del servei, sinó que també implicarà un esforç econòmic addicional per a les famílies.
  • Estem d’acord amb el Govern, que davant el context actual és necessari repensar la viabilitat del model però en cap cas pensem que això hagi d’anar en detriment de la qualitat del sistema educatiu. Entenem les dificultats de liquidesa que està patint en l’actualitat el Govern de Catalunya, però també creiem que els serveis que s’estan duent a terme des de les entitats que representem són de responsabilitat pública i, per tant, cal una aposta clara per prioritzar-los.

Finalment, des del sector reclamen un espai de diàleg amb el Departament d’Ensenyament per tal de buscar estratègies conjuntes que permetin garantir la sostenibilitat de les Escoles Bressol Municipals al nostre país.

Recommended Posts