10.11.2011 | Les empreses i entitats que gestionen Escoles Bressol Municipals, juntament amb els sindicats majoritaris,  alerten  que la previsible reducció del cofinançament públic per part de la Generalitat de Catalunya en les Escoles Bressol municipals posa en perill la qualitat del servei i representarà un esforç econòmic addicional per a les famílies.

El model de finançament de les Escoles Bressol Municipals es basa en un sistema de cofinançament amb aportacions de l’administració pública local, de l’autonòmica i de les pròpies famílies. El pressupost 2011 de la Generalitat de Catalunya ja va suposar una reducció de l’aportació per plaça als municipis que aquets van haver d’assumir en tant que els curs escolar 2010-2011 ja estava finalitzant en el moment de la seva aprovació.

Des de les organitzacions representants de les empreses i dels treballadors s’ha posat de manifest que la càrrega pressupostària provinent d’aquest curs, així com la incertesa davant el cofinançament previst de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012 (s’està parlant d’una reducció del 50% de l’aportació per plaça), posen en perill la qualitat del servei i la qualitat de l’ocupació en el sector.

La nota difosa per l’AEISC, PIMEC, l’AEGISS (Associació Empresarial de Guarderies i Serveis Socials) i els sindicats CCOO i UGT alerta que el model d’Escola Bressol que durant tants anys s’ha construït per garantir una escola de qualitat es veu greument amenaçat pel que representa aquesta rebaixa: reduccions dels equips de treball, disminució de personal educatiu de suport, incorporació de nous perfils professionals, disminució de partides pressupostàries per a realitzar les activitats als centres, augment de ratis d’atenció, etc. Tot plegat apunta cap a una transformació del model cap a una visió més assistencialista, en detriment de la clara funció educativa que han desenvolupat i haurien de seguir desenvolupament les Escoles Bressol.

Tanmateix, aquesta situació no només tindrà un impacte negatiu en el sector, sinó que també implicarà un increment de les quotes corresponents a l’aportació de les famílies. Un esforç econòmic addicional que en el context actual no totes les famílies podran assumir.

Els signants del comunicat fet públic ahir demanen que es tinguin en compte aquestes consideracions a l’hora d’elaborar el pressupost 2012 de la Generalitat de Catalunya, i manifesten el seu ferm compromís per buscar estratègies conjuntes que permetin garantir la sostenibilitat de les Escoles Bressol Municipals al nostre país.

 

Recommended Posts