Teresa Crespo aposta pel consens i la col·laboració entre polítics i agents socials per donar resposta tant als receptors de la RMI com a les persones que avui es veuen excloses d’aquest ajut. A l’article ‘El consens que pot evitar els errors’, publicat avui al diari Públic, la presidenta d’ECAS critica que la reforma “s’ha fet sense consens, amb moltes presses i sense escoltar les reflexions de les persones que coneixen la realitat social, que viuen amb proximitat les situacions per a la reinserció dels més febles” i apunta algunes reflexions en clau de futur per trobar dies alternatives i innovadores.

Recommended Posts