20190321_Compareixenca-Parlament-SF14.03.2019 | Sonia Fuertes ha comparegut davant la comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del Parlament per fer aportacions al debat sobre el desenvolupament i la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania. La presidenta d’ECAS ha recordat alguns dels punts exposats en l’informe Aplicació de la Renda Ciutadana de Ciutadania. Balanç dels primers mesos (setembre 2017 – maig 2018) i ha destacat que la prestació no arriba a totes les persones que la necessiten. Per avançar cap a un sistema de protecció social integrat cal unificar tots els ajuts en una sola prestació i revisar la llei per incorporar-hi la perspectiva de gènere de manera transversal.

Podeu veure la seva intervenció en aquest enllaç.

Recommended Posts