ECAS emplaça el Govern a treballar amb les entitats i els serveis socials en la reforma de la RMI

Les entitats d’acció social que treballen amb els col·lectius més vulnerables i presten bona part dels serveis associats al programa de Renda Mínima d’Inserció, en col·laboració amb els serveis socials, lamenten que el Govern eludeixi la seva responsabilitat de garantir una vida digna a tota la població –tal com estableix l’Estatut de Catalunya— i s’empari en les restriccions pressupostàries per dificultar l’accés als ajuts i serveis socials.

La compareixença avui al Parlament dels consellers Mena i Cleries no ha servit per aclarir el perquè del caos creat aquest mes d’agost, ja que el suposat frau a què s’havia fet al·lusió fins ara no s’ha demostrat ni quantificat. Les intervencions dels dos representants de Govern s’han centrat en qüestions de forma i en justificar una sèrie de mesures i actuacions totalment contràries a la sensibilitat que requereix l’atenció a les persones en situació o risc d’exclusió social, en lloc de plantejar propostes concretes per a la necessària reforma del programa de RMI.

En aquest sentit, la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) està elaborant un informe sobre les situacions de pobresa i risc d’exclusió que es donen avui a Catalunya, així com les actuacions que caldria dur a terme per pal·liar-les i prevenir-les, amb l’objectiu d’adequar el PIRMI a la realitat actual i crear els instruments complementaris que calgui per no deixar ningú desemparat. A partir d’aquest document, les entitats tenen la voluntat de treballar conjuntament amb els departaments de Benestar Social i Família i Empresa i Ocupació en la revisió a fons del programa i el desenvolupament de recursos alternatius addicionals.

NOVES RESPOSTES PER A NOVES NECESSITATS

La creixent i cada vegada més diversa demanda d’ajuts que està generant la crisi ens obliga a tots, començant pel Govern, a dissenyar noves respostes que permetin cobrir les necessitats de la població i prevenir costos majors en un futur. Donada l’àmplia casuística de persones que avui requereixen algun tipus d’ajut per evitar caure en la pobresa o tenir els mínims recursos per sortir-ne, no n’hi ha prou amb reforçar el que avui s’ha convertit en l’últim dic de contenció davant l’allau de nous casos de vulnerabilitat social. En lloc d’estendre les retallades a nous àmbits, cal invertir més en polítiques socials.

En qualsevol cas, ECAS rebutja la vinculació del programa a una partida pressupostària, reivindica el model basat en drets subjectius i universals que emana de la Llei de Serveis Socials i insta el Govern a garantir la cobertura d’uns mínims per a tota la població, en compliment de la legislació vigent.

Nota de premsa en PDF

Recommended Posts