16.10.2017 | Article de Montserrat Rosaura, membre de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, publicat a Social.cat

El títol d’aquest article és el lema de la campanya que la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global (PZ-JG) ha llençat aquest any per commemorar el Dia internacional per a l’erradicació de la pobresa, que se celebra demà. Cada 17 d’octubre, més de 3.200 entitats sumem les nostres veus en un acte unitari que vol ser un toc d’atenció cap als poders públics perquè compleixin amb la seva obligació de garantir una vida digna per a tothom. Aquestes entitats ens mantenim “tossudament alçades” perquè tenim el convenciment que només s’aconseguirà una societat justa si els drets fonamentals es fan efectius per a totes les persones. Les organitzacions que impulsem la campanya no només alertem d’aquesta necessitat, sinó que treballem cada dia per ser promotores de la justícia que ho ha de fer possible.

La pobresa continua sent una gran xacra arreu del món i també a casa nostra, malgrat els indicadors macroeconòmics que apunten cap a una sortida de la crisi. Un 10,6% de la població catalana pateix pobresa severa i un 19,2% està en situació de risc de pobresa. Pel que fa a les desigualtats, continuen incrementant-se.

Les llars que no disposen dels mitjans econòmics per sostenir els seus membres són llars empobrides i vulnerables. Quan parlem de les diferents cares de la pobresa, ens referim als efectes que produeix en les persones no tenir cobertes les necessitats més elementals o no gaudir dels serveis bàsics. L’accés al treball, la garantia de rendes, les prestacions i els serveis públics sustentats per una fiscalitat justa i redistributiva són les bases perquè una societat tingui benestar.

Tal com planteja el document marc de la campanya de PZ-JG, ”l’eradicació de la pobresa i les desigualtats està estretament lligada amb la garantia dels drets fonamentals”, i és per això que les reivindicacions de la plataforma giren al voltant de vuit drets que considerem essencials perquè es facin efectius tots els que reconeix el nostre ordenament jurídic. Es tracta dels drets a l’alimentació, a la salut, a l’educació, a l’habitatge, al treball, a uns ingressos mínims, a la mobilitat i a la participació. Tots ells reconeguts en el nostre marc legislatiu i en tractats internacionals, i no obstant vulnerats.

Per gaudir d’una societat justa i equitativa tenim molta feina per endavant i caldria transformar molts contextos i moltes dinàmiques que avui generen pobresa i desigualtats, però no podem renunciar-hi i els drets humans, socials, civils i econòmics són una gran eina de lluita. Cal defensar-los i enfortir-los per evitar que la societat i el nostre incipient Estat de benestar s’afebleixin.

Demà els portaveus de PZ-JG ho recordarem i exigirem que aquests drets es compleixin, ja que són fonamentals per al ple desenvolupament individual, la igualtat d’oportunitats i la construcció d’una societat justa i cohesionada. Més enllà de frenar la degradació del sistema de protecció o pal·liar els efectes d’un model socioeconòmic que genera grans desequilibris, posarem sobre la taula que calen canvis estructurals i un compromís ferm dels poders públics per lluitar contra les causes de la pobresa i les desigualtats.

Això passa per sostenir uns serveis públics de qualitat, la qual cosa requereix un sistema fiscal construït sobre els principis de la redistribució i l’equitat. Tal com s’ha reclamat en campanyes anteriors, el sistema tributari és un element transversal de tota política pública que resulta clau en la garantia dels drets, ja que per bastir un Estat social i democràtic de dret com el que volem cal obtenir els recursos suficients per sostenir-lo. I cal que la recaptació sigui progressiva, de manera que qui més capacitat econòmica té, contribueixi més.

Canviar els valors i els marcs mentals que regeixen la nostra societat avui dia és un repte al qual tots i totes podem contribuir des de la nostra actuació quotidiana, tant personal com professional. Les treballadores socials, que coneixem de prop les situacions de vulnerabilitat i dificultat que travessen milers i milers de persones, som conscients que la nostra tasca d’acompanyament s’ha de complementar amb la lluita col·lectiva per transformar la realitat i apostar decididament per la prevenció. La resposta a les situacions que generen la pobresa i la manca d’oportunitats suposen, a més dels efectes negatius sobre les persones que les pateixen directament i sobre la cohesió social, una absurda despesa social.

Assegurar uns ingressos mínims a través de la Renda Garantida de Ciutadania és un avenç en la bona direcció que celebrem i reconeixem com un punt d’inflexió en les polítiques socials a Catalunya. Mentre aquesta nova llei es desplega plenament, continuarem treballant perquè tots els drets socials bàsics gaudeixin del mateix grau de protecció i garantia legal que la resta de drets fonamentals, i perquè tant uns com els altres es facin efectius i totes les persones puguem disposar de les mateixes oportunitats.

Recommended Posts