10.03.2017 | Nota de premsa en el marc de la negociació per a la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania | en PDF

En la recta final de la negociació entre el Govern de la Generalitat i la comissió impulsora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per acordar el redactat final de la llei, ECAS manifesta la seva satisfacció pel procés que s’ha seguit i fa una crida al consens perquè s’aprovi en benefici de la població més vulnerable, que porta anys patint la crisi i no nota els efectes dels indicadors macroeconòmics positius. Malgrat la distància entre les posicions inicials del Govern i dels impulsors de la Iniciativa Legislativa Popular, la voluntat d’entesa per ambdues parts ha permès arribar a un punt en què els termes de la negociació fan preveure un avenç històric.

El principal escull amb què es troba actualment el procés se centra en la no acceptació per part del Govern de la complementarietat de la RGC amb un salari baix procedent d’una jornada parcial, la qual cosa impediria ser-ne beneficiàries a persones amb ingressos inferiors a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Només està previst acceptar-la en el cas que una persona que ja sigui perceptora de la RGC trobi una feina amb un salari inferior a aquest índex, que és el que marca l’import de la prestació (664 euros mensuals).

La incompatibilitat entre l’accés a la RGC i el treball remunerat –malgrat suposi ingressos per sota d’aquesta renda— pot resultar contraproduent, ja que haver d’optar entre una feina i la prestació pot desincentivar l’ocupació i cronificar la situació de dependència de la persona. Es tractaria d’un efecte pervers tenint en compte que es pretén que el cobrament de la RGC sigui transitori, ja que la renúncia a una feina amb ingressos reduïts per poder exercir el dret a la prestació suposaria perdre els efectes beneficiosos del treball com a instrument formatiu, de capacitació i d’integració social mitjançant l’experiència laboral, l’adquisició de competències i la millora de l’autoestima i la vàlua professional.

Per evitar possibles males pràctiques per part d’empreses que es plantegessin contractar per sota de les condicions del mercat laboral aprofitant que la persona podria estar cobrant una Renda Garantida que completaria els seus ingressos, caldrà perseguir amb especial afany la contractació precària i fraudulenta, que perjudica no només les persones més vulnerables sinó el conjunt del sistema i la seva sostenibilitat.

Per úlitm, el caràcter de dret subjectiu de la RGC –acceptat ja per ambdues parts negociadores— xoca també amb el fet de condicionar el seu cobrament a una circumstància com tenir un salari que no arriba als mínims que el propi Govern assumeix com a necessaris per a una vida digna, per la qual cosa confiem que aquest darrer escull se superi i l’acord es pugui celebrar ben aviat.

Recommended Posts