Les resolucions de la convocatòria d’ajuts per a projectes de Formació d’Oferta (FO) i Itineraris d’Inserció Personal (IPIs) d’aquest any s’han traduït en retallades importants per a les entitats socials –calculem que s’ha rebut un milió d’euros menys i que 1.500 usuaris han quedat desatesos— degut als nous criteris aplicats pel Departament de Treball, que han prioritzat la cohesió territorial (repartiment per tot Catalunya) i l’entrada de noves famílies professionals. Segons va explicar la directora de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, Mireia Ràfols, als dos representants d’ECAS amb qui es va reunir aquesta setmana –el gerent, Jordi Gusi, i la coordinadora de la Comissió d’Inserció Sociolaboral, Emma Ràfols—, es tracta de “resultats no desitjats” a una convocatòria “tècnicament  ben resolta”.  El fet que no s’hagi tingut en compte ni l’expertesa de les entitats d’acció social, ni les especificitats dels col·lectius als quals atenen, ha fet que s’imposés el criteri de “concurrència competitiva” i es beneficiessin especialment els projectes destinats a perfils “genèrics”, amb una taxa d’inserció molt alta (donat que tenen una ocupabilitat relativament fàcil, en comparació amb els usuaris de les famílies professionals tradicionals en què les entitats són expertes).

Malgrat el suggeriment inicial del Departament de Treball de que les entitats presentessin recursos individuals a les resolucions, l’anàlisi detallat de la situació va fer evident que no s’han produït errors tècnics que puguin corregir-se per aquesta via. Es tracta d’una qüestió de “voluntat política” que l’Administració s’ha compromès a reconduir de cara a la convocatòria de l’any vinent mitjançant una sessió de treball conjunta al setembre en què ECAS participaria en el disseny del Pla 2011 amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i  la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball . Per aquest any, Mireia Ràfols va plantejar la possibilitat de donar viabilitat als projectes de les entitats mitjançant el programa SUMA dels Ajuntaments, destinat específicament a joves. Quant a altres col·lectius perjudicats que no podran canalitzar-se per aquesta via, com ara les dones que han sortit de presó, la Conselleria buscarà mesures concretes de forma bilateral amb les entitats que ho sol·licitin.

ECAS no considera suficients, però, aquestes alternatives i la possible revisió dels criteris o la opció d’afegir una convocatòria específica per als col·lectius més vulnerables al 2011, i demanarà al Departament de Treball una resposta política a la situació actual. La davallada dràstica de fons per a les entitats que realitzen programes de FO i IPIs posa en risc la pròpia existència d’algunes organitzacions i requereix mesures extraordinàries d’urgència que pal·liïn les dificultats que està travessant el sector.

Recommended Posts