El Projecte Èxit, de la Fundació Èxit, té per objectiu la inserció sociolaboral de joves d’entre 16 i 18 anys en situació de risc d’exclusió social. Consta de diferents fases en què l’estudiant becat, amb el suport d’uns tutors, es forma i prepara pel món laboral. La primera fase és d’orientació i aprenentatge laboral –es treballen matèries instrumentals, com el llenguatge o el càlcul, i competències sòciolaborals–, i participen en tallers d’iniciació en diferents àmbits. En una segona fase, els alumnes reben formació laboral especialitzada. La tercera fase és la de recerca de feina: es busquen hores de pràctiques en empreses on la possibilitat d’inserció sigui elevada. EP Calassanci és una de les quatre entitats que gestiona aquest programa a Catalunya.

Recommended Posts