20181108_Romest05.11.2018 | ECAS s’ha adherit a la denúncia que recull l’Informe de la situació del col·lectiu gitano procedent d’Europa de l’Est a Catalunya, realitzat per la Xarxa Romest amb l’objectiu de donar visibilitat al col·lectiu gitano i treballar per la seva integració plena.

El document posa de manifest les necessitats detectades entre els joves, sobretot noies, i els infants. També s’hi recullen els reptes i les propostes de millora de les actuacions destinades a la seva atenció i inclusió.

Recommended Posts