25.06.2019 | Esther Gil, coordinadora de la Comissió de Famílies d’ECAS, representarà la federació a l’Observatori Català de la Família, organisme del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat que té per objectiu mantenir una comunicació directa entre les entitats i l’Administració.

La propera reunió està prevista per al mes de juliol i s’hi presentarà el Pla interdepartamental de suport a les famílies 2018-2020, aprovat pel Govern el 16 de maig.

Pla interdepartamental de suport a les famílies 2018-2020 (PDF)

Recommended Posts