• Aquest dimarts 3 de novembre el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, el Consell de la Gent Gran, el Consell Nacional de Dones, el Consell Nacional LGBTI i ECAS, que representen més de 700 entitats socials, han demanat al President del Parlament de Catalunya i els Caps dels Grups Parlamentaris l’aprovació de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació dins d’aquesta legislatura
  • És la primera vegada que diferents Consells Nacionals de Catalunya s’uneixen per registrar una petició al Parlament de Catalunya, juntament amb ECAS
  • Han estat rebuts pel president del Parlament, Roger Torrent, després d’haver lliurat la petició al Registre General

04.11.2020 | Nota de premsa del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell de la Gent Gran, el Consell Nacional de Dones, el Consell Nacional LGBTI i ECAS

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell de la Gent Gran, el Consell Nacional de Dones, el Consell Nacional LGBTI i la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) exigeixen al Parlament de Catalunya l’aprovació de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació dins d’aquesta legislatura.

Des de l’any 2015, el projecte d’aquesta Llei ha entrat al Parlament diverses vegades, però encara no ha estat aprovada. La Llei té com a objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació per raó de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació i identitat sexual i de gènere, expressió de gènere, o per altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’erradicació del racisme, i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que inclogui les definicions fonamentals del dret a la igualtat de tracte i la no discriminació, i les garanties bàsiques que permetin assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal que puguin gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discriminació, amb independència de qualsevol circumstància personal o social. Es pretén, a més, garantir la convivència i la cohesió social, mitjançant el reconeixement de la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat.

La Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació és una llei imprescindible per fer avançar el país cap a la llibertat individual i col·lectiva, i per tant, és de vital importància de la seva aprovació dins d’aquesta legislatura.

Signants:

  • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, en representació de 86 entitats
  • Consell Nacional de Dones de Catalunya, en representació de 427 entitats
  • Consell Nacional LGBTI de Catalunya, en representació de 48 entitats
  • Consell Nacional de la Gent Gran de Catalunya, en representació de 63 entitats
  • Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) representa 114 entitats

Recommended Posts