27.12.2011 | “Som conscients que no tenim els recursos econòmics necessaris per mantenir serveis i prestacions que havíem aconseguit, però en un moment en què l’atur colpeja amb força i deixa cada dia més població sense un salari, ens preguntem si la responsabilitat del govern no hauria de ser donar prioritat als recursos destinats perquè cap ciutadà es trobi en extrema pobresa”. Així ho planteja Teresa Cresp en un reportatge de balanç del primer any de Govern elaborat pel diari EL PUNT/AVUI. La presidenta d’ECAS és una de les veus consultades per valorar la tasca de l’executiu català en matèria de benestar social; ho fan també Jaume Clupés (president de la FEDAIA), Jordi Roglà (president de Càritas Barcelona) i Salwa l’Aouaji el Gharbi (cap de Drets Humans i Diversitat del Centre UNESCO de Catalunya). Les restriccions i el caos generat per les modificacions introduïdes a l’estiu en el programa de Renda Mínima d’Inserció són dues de les qüestions que pesen negativament a l’hora d’avaluar la tasca del Govern, que de cara al 2012 es mostra compromès a col·laborar molt estretament amb les entitats socials per lluitar contra la pobresa.

Teresa Crespo recorda en el seu text que “l’Estatut d’Autonomia de Catalunya diu que les persones en situació de pobresa tenen dret a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims per a una vida digna, i que les persones excloses del mercat de treball que no disposen de mitjans de subsistència propis tenen dret a percebre prestacions i recursos no contributius de caràcter pal·liatiu”. Per això,  malgrat la difícil situació que atravessen les finances públiques, afegeix que “un bon govern ha de vetllar perquè no s’incrementin les desigualtats socials, i això vol dir prioritzar les polítiques a favor dels més febles i ser eficaç i eficient perquè no augmenti la desprotecció dels més vulnerables”.

Recommended Posts