Comissió VIH/SIDA amb Jose Ramon Ruiz 04.05.2016 | La Comissió VIH-SIDA i exclusió social d’ECAS planteja reptes per a la legislatura a Joan Ramon Ruiz, Director general de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

A la reunió, que es va celebrar el passat dijous 28 d’abril, a la seu d’ECAS, hi van assistir els representants de les 11 entitats que formen la xarxa de Llars residències i Pisos de suport d’atenció a persones que viuen amb el VIH-SIDA i que pateixen exclusió social. Es van aportar dades del 2015 i es va poder analitzar l’ evolució de necessitats i dels perfils dels usuaris atesos, en relació a indicadors que les entitats recullen de forma conjunta des de fa més de 13 anys.

La trobada entre la Comissió VIH-SIDA i exclusió social d’ECAS i el Director General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Joan Ramon Ruiz va ser la primera reunió formal per presentar la xarxa al nou Govern de la Generalitat.  Ruiz va visitar ECAS acompanyat de Lluís Grande, subdirector d’Avaluació i Programació, i Mònica Ribes, subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal.

Per part d’ECAS hi van assistir la totalitat de directors de les Llar residències i Pisos de suport que funcionen a Catalunya. També va ser-hi present la presidenta de la Federació, Teresa Crespo, per aportar la missió global de l’entitat i la mirada transversal d’actuació davant l’exclusió i les desigualtats socials, així com per donar suport a la feina especifica que la comissió desenvolupa dins del marc d’ECAS.

Primer de tot es va poder explicar amb detall els diferents tipus de serveis que composen aquesta xarxa d’atenció, posant l’èmfasi en el model d’intervenció socioeducativa i terapèutica que comparteixen les 11 organitzacions i que, en coordinació amb el departament, han permès que estiguin dins de la Cartera de Serveis Socials especialitzats, atenent aquest col·lectiu des de fa més de 25 anys.

Comissió VIH/SIDA amb Jose Ramon RuizTambé es van poder analitzar el resultat de l’explotació de les dades que recull la comissió des del 2003 i que deixen veure l’històric de com ha evolucionat el perfil de les persones ateses. Destaquen:

 • Les 343 persones ateses a la xarxa, tot garantint sostre, menjar, higiene, suport en la salut, acompanyament socioeducatiu i suport emocional.
 • La distribució per gèneres, que és molt estable: al voltant de 80% homes i un 20% de dones, en concordança amb les dades epidemiològiques del VIH-SIDA a Catalunya.
 • La mitjana d’estada al centres ha anat creixent fins als 16 mesos actuals.
 • La mitjana d’edat se situa ja prop dels 50 anys (dada amb una sostinguda tendència a alça) en correspondència amb la cronificació de la malaltia, un fet que comporta un envelliment notori de la població atesa.
 • La dada sobre la probable via de transmissió del VIH-SIDA  -que històricament era d’entre el 80/90% per ús de drogues per via parenteral— al 2015 segueix sent majoritària però ha baixat fins el 70%. En canvi els possibles contagis per via sexual ja arriben al 30%.
 • El 94% estan solters, divorciats o vidus, davant d’un 6% que estan casats o tenen parella de fet. Clar indicador de la manca de xarxa afectiva i relacional.
 • El nombre de persones que arriben sense cap tipus d’ingrés econòmic ha passat del 25% (al 2003) fins al 45% (2015), deixant palès que la precarietat econòmica s’ha endurit encara més per aquestes persones.
 • El nombre de persones ateses d’origen estranger ha passat de forma progressiva d’un 8% al 2003 fins gairebé el 40% al 2015.
 • I, finalment, dels molts indicadors a nivell de salut, discapacitat i seqüeles, destacar la rellevància de les incidències de malalties mentals dels usuaris.

A la reunió, finalment també es van plantejar els reptes principals de la xarxa per a aquesta legislatura:

Comissió VIH/SIDA amb Jose Ramon Ruiz

 1. Consolidar el Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) a dins de la Cartera de Serveis del Departament, com una estratègia per optimitzar i fer sostenible aquesta xarxa.
 2. Promoure la millora de la coordinació entre xarxes: salut mental, drogues, sociosanitaris, hospitals, serveis penitenciaris…
 3. Donar continuïtat al treball tècnic en coordinació amb el Departament que permeti avançar cap a la concertació d’aquests serveis, anticipant un futur marc d’acreditació.
 4. Revisar els costos de les places i sostenibilitat econòmica dels serveis a futur.

La Comissió VIH-SIDA i exclusió social d’ECAS valora molt positivament la trobada, l’actitud d’escolta i la voluntat de seguir treballant conjuntament expressada pel director general i el seu equip.

Recommended Posts