eleccions_municipals_2019_ECAS_portada06.05.2019 | Nota de premsa | Eleccions Municipals 26M 2019: Reflexions i propotes d’ECAS en clau local

  • Les entitats socials plantegen demandes en clau local al voltant de cinc eixos prioritaris: padró, habitatge, ocupació i ingressos, serveis socials i inclusió educativa
  • La ronda de reunions amb els alcaldables a Barcelona inclou una trobada amb Ada Colau demà a la seu d’ECAS

Garantir el dret al padró municipal com a porta d’accés a molts altres drets en l’àmbit dels serveis socials, la salut i l’educació és una de les demandes que planteja la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) en el seu document de Reflexions i propostes en clau local amb vistes a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Les entitats són testimoni de l’extrema vulnerabilitat que comporta no estar empadronat i demanen “emprar la directriu tècnica de l’INE en relació al padró sense domicili fix per a les persones sense llar” o en qualsevol altra circumstància que dificulti la inscripció en un domicili determinat”, com ara les habitacions rellogades. A més, reclamen “acceptar l’empadronament en seus d’institucions públiques o d’entitats socials en base a un informe elaborat pels serveis socials” o per les entitats que segueixen el cas.

Les propostes d’ECAS per al 26-M en clau local s’estan fent arribar a les diverses candidatures, principalment a l’alcaldia de Barcelona, mitjançant una ronda de reunions amb representants de les forces polítiques que inclou una trobada amb Ada Colau demà, dimarts 7 de maig, a les 13 hores a la seu de la federació. Un dels projectes en què les entitats estan col·laborant més estretament amb l’Ajuntament de Barcelona és el Programa Làbora d’inserció laboral de col·lectius en risc, per al qual demanen una major estabilitat i l’ampliació del seu abast a tota l’àrea metropolitana. També plantegen “combatre la precarietat laboral i la pobresa en el treball establint un salari bàsic de referència que asseguri una vida digna tenint en compte el cost de la vida”, donar continuïtat als programes pilot de garantia de rendes municipals i impulsar-ne de nous.

En relació als serveis socials, el document demana incrementar la ràtio de professionals, habilitar una finestreta única, “establir un únic informe social per a qualsevol ajut o prestació i comunicar les informacions de manera més entenedora”. Pel que fa a la metodologia d’intervenció, les entitats aposten per un model d’acompanyament centrat en la persona que adapti els recursos per afavorir el seu apoderament, i defensen el treball en xarxa amb tots els agents incorporant la mirada de l’acció comunitària.

Per facilitar l’accés a l’habitatge, ECAS demana “aplicar de manera generalitzada i uniforme la Llei 24/2015 per evitar els desnonaments i els talls de subministrament, promovent els mecanismes de segona oportunitat per a les persones endeutades”; ampliar les mesures preventives per mantenir l’habitatge (ajuts al lloguer adaptat al cost de l’habitatge per zones, ajuts d’urgència, etc.); incrementar el parc públic i de lloguer social fins assolir el 15% de mitjana europea, amb mesures com la reserva del 30% en totes les noves promocions privades; “expropiar temporalment els habitatges buits propietat de bancs i grans tenidors” tal com preveu la Llei 4/2016; i “combatre els processos de gentrificació regulant els preus del lloguer privat i posant fre als increments abusius que segreguen i expulsen el veïnat”.

El capítol d’inclusió educativa inclou propostes com cobrir el 100% de la demanda d’escoles bressol als barris que concentren població en situació de vulnerabilitat i diversificar els horaris per facilitar la conciliació familiar i laboral. Per combatre la segregació escolar, ECAS apunta a la planificació de l’oferta de places i a la gestió de l’escolarització, i reclama prioritzar la inversió en els centres de màxima complexitat, així com garantir la gratuïtat de tots els serveis i activitats escolars. També calen “més eines i recursos contra l’absentisme, el fracàs i l’abandonament escolar” i, per seguir educant més enllà de l’horari lectiu, reforçar la funció d’equipament públic comunitari de les escoles i instituts, ampliar la xarxa de Centres Oberts als barris desafavorits i assegurar la continuïtat formativa i l’acompanyament integral dels joves.

Les entitats socials recorden al document que treballen “en clau de garantia de drets per fer possible que tothom pugui complir també els seus deures” i formulen les seves Reflexions i propostes des de la perspectiva de la prevenció, amb esperit crític i voluntat de transformació. En aquest sentit, “l’acompanyament a les persones és indissociable de la visió a mitjà i llarg termini en clau de justícia social”, i per això la lluita contra la pobresa i les desigualtats passa per denunciar-ne les causes i construir un nou model socioeconòmic que posi en valor el sosteniment de la vida, les persones i les cures com a eix fonamental de les polítiques públiques.

Fotografies de les reunions mantingudes

Recommended Posts