20.01.2021 | Adhesió a la Carta pública al Govern d’Espanya sobre l’Ingrés Mínim Vital

ECAS s’adhereix a la ‘Carta pública al Govern d’Espanya sobre l’Ingrés Mínim Vital’ firmada per més de 40 entitats i 110 persones registrada el passat 22 de desembre a la Moncloa. La carta, impulsada per la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania, manifesta la decepció i frustració per la implementació de la Llei, que ha deixat de banda o en espera a amplis col·lectius. “En el cas d’alguna província, com és el cas de Barcelona, les 1.596 sol·licituds d’IMV aprovades només representen l’1,9% del conjunt de sol·licituds presentades a partir del 15 de juny de 2020”, denuncia.

La carta reclama, per esmenar-ho, l’aplicació de les següents mesures:

  • Dotar urgentment del personal necessari per una tramitació ràpida i efectiva de les sol·licituds.
  • Resoldre de manera immediata i efectiva la intercomunicació entre administracions per resoldre les sol·licituds l’articulació de l’IMV.
  • Modificar l’apartat 2 de l’article 18 (“Còmput dels ingressos i patrimoni”), reduint el període de còmput dels ingressos obtinguts pel sol·licitant “durant l’exercici anterior a la sol·licitud” a només dos mesos abans de la sol·licitud.
  • Modificar l’apartat 3 de l’article 25 (“Tramitació”), reduint el plaç de resolució de l’INSS a la sol·licitud de la prestació a dos mesos.
  • Modificar el paràgraf final de l’apartat 3 de l’article 25, que estableix la norma del silenci negatiu, i establir la norma del silenci positiu, que protegeix millor els drets de la persona sol·licitant, evitant allargar fins a 6 mesos el patiment de persones en situació de vulnerabilitat.
  • Modificar l’article 32 (“Finançament”) i substituir-lo pel següent redactat: “La prestació econòmica de l’Ingrés Mínim Vital es finança a càrrec del Pressupost General de l’Estat. Per assegurar la cobertura suficient de la prestació, els crèdits tenen el caràcter d’ampliables, d’acord amb la legislació vigent”.

Recommended Posts