18.09.2020 | Com a membres de la Taula de Ciutadania i Immigració, ECAS s’ha adherit a la Declaració en relació al manteniment de la regularitat administrativa dels joves migrants sols. El manifest reclama que es reformi amb urgència el reglament de la Llei d’Estrangeria perquè els joves extutelats tinguin permís de treball als 18 anys. La legislació i recent jurisprudència del Tribunal Suprem fan pràcticament impossible la plena incorporació d’aquests joves a la societat, i els aboquen a la irregularitat administrativa, la impossibilitat de treballar, la dependència econòmica dels ajuts socials o l’economia submergida.

El canvi que es va produir en la interpretació de la Llei d’Estrangeria per l’aplicació de la jurisprudència del Tribunal Suprem, va endurir els criteris exigits als adolescents migrats sense referents familiars per renovar el seu permís de residència a Espanya. Ara, se’ls demana que acreditin mitjans de vida propis per renovar el seu permís de residència no lucrativa, sense autorització a treballar, amb un mínim del 100% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a les primeres renovacions i del 400% de l’IPREM per a les segones renovacions. Això significa que s’exigeix a joves que no tenen permís de treball uns ingressos de 540 euros al mes per a les primeres renovacions i més de 2.100 euros al mes per a les segones renovacions.

Davant la urgència de la situació, i sense renunciar a la reforma profunda de la Llei d’Estrangeria, la Taula de Ciutadania i Immigració reclama al Govern espanyol que la reformi immediatament per introduir una de les dues alternatives següents:

  • Establir una autorització automàtica que permeti als joves extutelats treballar tan bon punt s’assoleix la majoria d’edat.
  • Concedir una residència de llarga durada als joves extutelats amb autorització de residència als 18 anys.

Recommended Posts