La comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS ha elaborat un document que recull les principals preocupacions de les entitats socials en aquest àmbit i sobre les quals espera obtenir resposta a la reunió amb representants del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) i la DGIOT (Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball), prevista per aquest mes de novembre. Davant la reforma laboral recentment aprovada pel Govern espanyol i el nou escenari de privatització dels serveis d’ocupació, les entitats d’ECAS tenen dubtes sobre quin model de relació s’establirà entre les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) i les organitzacions socials. Les entitats d’inserció sociolaboral també es pregunten pel futur de la formació oberta, per les aliances que hauran d’establir amb el món empresarial i pel model de tre ball que caldrà per encarar el futur. Es preveu que assisteixin a la reunió la subdirectora general de Polítiques Laborals per a la Diversitat, Emilia Pallàs, i la directora de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, Mireia Ràfols, així com una comissió formada per una vintena d’entitats socials, entre les quals hi haurà ECAS.

Recommended Posts