En el marc del projecte Bona governança de les migracions de mà d’obra i la seva relació amb el desenvolupament, impulsat per l’OIT de Senegal i gestionat per ACISI (membre d’ECAS), els dies 29 i 30 d’octubre es va celebrar un curs de Comunicació social i lideratge adreçat a líders d’associacions senegaleses de Catalunya. A banda de la capacitació dels assistents, els objectius incloïen l’intercanvi d’experiències i la preparació per a la difusió d’una Guia de retorn elaborada per l’OIT. La formació –impartida per l’Agència de Comunicació Social d’ECAS i personal de l’ACISI— va combinar explicació teòrica, treball pràctic en grup i debat en plenari. Hi van participar 23 líders de diferents associacions, que van valorar molt positivam ent la iniciativa, tant des del punt de vista dels continguts teòrics com dels treballs en grup per millorar les habilitats comunicatives i promoure la participació i la difusió de la informació en les seves entitats. L’activitat formativa es complementarà amb un curs sobre els continguts de l’esmentada Guia de retorn, que tindrà lloc durant la segona setmana de desembre.

Recommended Posts