10.10.2018 | Nota de premsa del Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya (TSCAT)

Cal aprovar amb urgència el reglament de la Renda Garantida de Ciutadania per ampliar el seu abast

  • Dues de les resolucions aprovades al Parlament insten el Govern a incrementar la dotació de professionals que valoren les sol·licituds de RGC i a fer efectiu el silenci administratiu positiu
  • S’ha d’accelerar el desplegament i interpretar la llei en clau preventiva i garantista, de manera que se’n pugui beneficiar un major nombre de persones en situació de vulnerabilitat

Barcelona | 10 d’octubre de 2018

Les resolucions aprovades ahir al Parlament de Catalunya en relació a Renda Garantida de Ciutadania (RGC) han d’accelerar el ple desplegament de la llei per tal d’ampliar el seu abast. Les mesures acordades inclouen fer efectiu el pagament automàtic de la prestació a tots aquells expedients que han superat els quatre mesos de tramitació sense que s’hagi produït cap resposta per part de l’administració (silenci administratiu positiu), tal i com marca la Llei; i un increment en la dotació de professionals que valoren les sol·licituds per reduir en un 50% els expedients pendents de valoració en un termini de tres mesos i “tenir tots els expedients dins el termini de valoració” a partir del primer trimestre del 2019

Fins ara, l’insuficient desplegament de la RGC i una interpretació massa estricta de la llei estan deixant sense cobertura un gran nombre de persones i famílies en situació de vulnerabilitat. L’alt nombre de denegacions de la prestació –un 73% de les sol·licituds— a causa de les limitacions de la llei posa en qüestió l’esperit de la RGC com a instrument efectiu de lluita contra la pobresa i per revertir la situació és urgent avançar en el preacord sobre el reglament assolit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Tal com vam assenyalar des del Col·legi de Treball Social ara fa sis mesos, la manca d’instruccions clares en relació a les diverses casuístiques alenteix la tramitació i dona peu a resolucions dubtoses. Actualment hi ha gairebé 20.000 sol·licituds pendents i l’expectativa que la RGC seria un instrument per combatre la pobresa no s’ha complert. Bàsicament se n’han beneficiat els perceptors de l’antiga Renda Mínima d’Inserció.

Malgrat les dificultats derivades del context polític, és inajornable la constitució formal de la comissió de govern que ha de fer seguiment de la llei i la posada en marxa de la comissió tècnica que ha de fixar els procediments per accelerar-ne l’aplicació amb coherència a tot el territori. Un any després de l’inici del desplegament, els treballadors i les treballadores socials seguim constatant lentitud i ineficiència en la gestió, la qual cosa provoca iniquitat i frustració tant entre els possibles beneficiaris com entre els professionals dels serveis socials bàsics

Recommended Posts