La preocupació generada per la dràstica davallada de fons per a les entitats que realitzen Formació d’Oferta (FO) i Itineraris d’Inserció Personal (IPIs) que van suposar les resolucions de la convocatòria d’ajuts per al 2010 del Departament de Treball s’ha agreujat amb la reforma laboral recentment aprovada pel Govern espanyol. Quan encara no s’ha resolt amb la Generalitat la via alternativa per garantir la continuïtat dels programes d’inserció laboral per als col·lectius més vulnerables –ECAS té pendent una reunió amb el Servei d’Ocupació Català per abordar la qüestió—, la reforma estatal del mercat de treball propicia un nou escenari de privatització dels serveis d’ocupació que afegeix un factor de risc per a les organitzacions que atenen persones amb una ocupabilitat més complicada. En aquest context, cal posar en valor l’expertesa de les entitats d’acció social i tenir en compte les especificitats dels col·lectius amb què treballen per assegurar que les persones amb més dificultat per trobar feina no queden excloses.

Recommended Posts