Les sis comissions d’àmbit que integren ECAS –inserció sociolaboral, immigració, gènere, penitenciari, famílies i VIH/SIDA– iniciaran durant els propers mesos una sèrie de sessions de treball per tal de definir el seu full de ruta per als propers anys. En la tasca d’identificar les àrees estratègiques de cada àmbit a llarg termini i de definir, en aquest marc, les iniciatives d’incidència política i d’utilitat que es vulguin dur a terme a dos anys vista, les comissions comptaran amb la col·laboració d’un consultor extern, Jaume Oller, expert en entitats i empreses socials.

Recommended Posts