24.08.2020 | Nota de premsa del projecte Lliures.. de pobresa, d’exclusió i de desigualtats

Òmnium Cultural, ECAS i Coop57 contribueixen a donar resposta a l’impacte de la pandèmia enfortint el teixit comunitari

El projecte Lliures… de pobresa, d’exclusió i de desigualtats posa al servei de nou entitats del país els 150.000 euros recollits durant el passat mes de maig en una convocatòria extraordinària de captació de fons derivada de l’emergència social que està provocant la pandèmia de la Covid-19. Després de rebre un centenar de propostes, els grups d’avaluació social i econòmica han seleccionat nou iniciatives innovadores, emancipadores i transformadores que combaten les mancances estructurals entre la població més vulnerable que la crisi de la Covid-19 ha tornat a evidenciar. Així, Lliures acompanyarà i donarà suport econòmic, tècnic i comunitari als projectes Contra la Soledat, un SOL a casa, de Ser Barri, SCCL. (Barcelona); Top Manta, de Asociación Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona; Llars cooperatives per a jovent extutelat, de Sostre Cívic (Barcelona); Espai Món Banyoles, un projecte de ciutat, de Món Banyoles; Xarxa Suport Mutu de Manresa, presentat per la Xarxa de Suport Mutu de Manresa; Enfilant el futur, de La Troca: escola comunitària de formació permanent (Barcelona); Casa feminista comunitaria, de Mujeres Migrantes Diversas (Àrea Metropolitana Barcelona); Llars del seminari, de l’Associació Entre tots i per al bé de tothom (Lleida); i Més feina menys uberització, de Mensakas, SCCL (Barcelona).

Les tres entitats impulsores de Lliures –Òmnium Culltural, ECAS i Coop 57— contribueixen així a donar resposta a l’impacte de la Covid-19 enfortint el teixit social, amb l’objectiu de sumar en les lluites compartides contra les desigualtats i no deixar ningú pel camí. El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha posat de manifest que “la pandèmia està agreujant una situació de vulnerabilitat i pobresa que ja existia al nostre país, i no s’atura. A Catalunya plou sobre mullat –ha afegit—; és més necessari que mai situar al centre de tot les persones més vulnerables i en risc d’exclusió i no deixar ningú enrere, perquè mentre hi hagi pobresa i exclusió, no podrem construir una societat lliure”David Fernàndez des de Coop57 i posant en valor la sòlida aliança amb ECAS i Òmnium ha recordat que “els projectes finançats són un doble mirall del mapa complex de les desigualtats socials del país i els seus principals factors –treball, habitatge, educació, migració, gènere, infància– i dels esforços col·lectius quotidians per revertir-ho: per a això serveixen les xarxes, per a que ningú no caigui”. Ha recordat que “en aquesta crisi ja vam entrar massa precaris i massa desiguals i el risc manifest és sortir-ne encara més; la desigualtat cronificada no pot definir altre cop la ‘nova normalitat’; per això són tan importants les xarxes comunitàries de suport mutu, solidaritat i transformació social”.

Teresa Crespo, membre de la Junta Directiva d’ECAS, ha subratllat que, “sense renunciar a la responsabilitat de les administracions públiques i els governs de garantir els drets de tota la població i vetllar per la cohesió social, és imprescindible conscienciar i implicar la societat civil en la resposta a les necessitats i la construcció d’una societat més justa”. És per això que el Projecte Lliures apel·la a la corresponsabilitat i el compromís de la ciutadania, “perquè més enllà de la denúncia i la proposta, hem de ser proactius i aportar des de les nostres possibilitats per transformar la realitat i canviar des de la pràctica quotidiana aquest model socioeconòmic injust que ens ofega”.

Què és el projecte Lliures… de pobresa, d’exclusió i de desigualtats?

El projecte Lliures… de pobresa, d’exclusió i de desigualtats va néixer el 2016 de la cooperació entre Òmnium, Coop57 i ECAS per contribuir a revertir des de la mateixa societat la situació de crisi social i cronificació de les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social a Catalunya. Es tracta d’un fons econòmic i social que recull aportacions de persones i organitzacions que es destinen íntegrament a finançar projectes transformadors, emancipadors i innovadors, de caràcter col·lectiu i amb base comunitària, i els proveeix d’acompanyament tècnic i comunitari.

Lliures ha donat suport a la creació de la cooperativa de treball de dones migrades Mujeres Pa’lante, la posada en marxa de l’Ateneu Popular Coma Cros a Salt, el funcionament de l’associació Escudella Solidària i l’inici de les activitats de Lola no estàs sola. El passat juny va lliurar 40.000 euros addicionals a aquests quatre projectes.

Els 9 projectes seleccionats:

  1. Contra la Soledat, un SOL a casa, de Ser Barri, SCCL. (Barcelona): 18.000 € Equips de persones del barri, organitzats per tal d’oferir recursos i alternatives a persones del barri en situació de vulnerabilitat. Des del barri i per al barri.
  2. Top Manta, de Asociación Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona (Barcelona): 19.800 € Demostrar les capacitats i el valor dels immigrants que volen treballar legalment per contribuir a l’economia global i de Barcelona i millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables.
  3. Llars cooperatives per a jovent extutelat, de Sostre Cívic (Barcelona): 18.000 € Busca promoure l’emancipació dels joves extutelats sense xarxa social ni familiar al territori, incorporant els valors del món cooperatiu. El procés inclou acompanyament socioeducatiu.
  4. Espai Món Banyoles, un projecte de ciutat, de Món Banyoles: 18.000 € EMB també vol ser un lloc per realitzar-hi les activitats de caire comunitari de l’associació Món Banyoles i de totes les entitats que vulguin ser-hi.
  5. Xarxa Suport Mutu de Manresa, presentat per la Xarxa de Suport Mutu de Manresa (Manresa): 15.000 € Xarxa d’entitats i persones que s’han organitzat per pal·liar els efectes de la crisi accentuats per la Covid-19 promovent l’autoorganització popular.
  6. Enfilant el futur, de La Troca: escola comunitària de formació permanent (Barcelona): 15.000 €. La Troca, es defineix en l’acompanyament a les persones, per millorar l’autonomia, apoderament i la participació comunitària des de l’educació de persones adultes, basada en la pedagogia de Freire.
  7. Casa feminista comunitària, de Mujeres Migrantes Diversas (Àrea Metropolitana Barcelona): 18.000 € Espai que promociona processos comunitaris d’empoderament de dones migrades a l’AMB, basant-se en el reconeixement mutu i la solidaritat.
  8. Llars del seminari, de l’Associació Entre tots i per al bé de tothom (Lleida): 18.500 € El projecte Llars del Seminari ofereix 18 pisos que acullen de manera temporal -màxim 3 anys- a famílies en situació de vulnerabilitat social.
  9. Més feina menys uberització,de Mensakas, SCCL (Barcelona): 10.800 € Mensakas és una cooperativa d‘ecomissatgeria especialitzada en fer repartiment d’última milla a la ciutat de Barcelona. La iniciativa sorgeix de la lluita sindical de RidersXDerechos. Amb la col·laboració de la Xarec i Coopcycle.

Recommended Posts