18.08.2020 | Article de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social publicat a Social.cat

Fomentar l’equitat de gènere a les organitzacions del tercer sector social de Catalunya és un repte; reforçar la presència de les dones en els òrgans de govern i de direcció de les entitats socials no només imprescindible, també és assolible.

Avançar en aquest camí serà ara més fàcil gràcies una eina d’autodiagnòsi d’equitat de gènere per a entitats del tercer sector; un instrument òptim aixecat gràcies les aportacions de moltes entitats i a la posterior elaboració de les professionals, perquè cada organització pugui conèixer la seva realitat, identificar els seus dèficits i potencialitats per tal de poder-los millorar, i si és necessari modificar-los per eliminar les possibles bretxes de gènere en la seva organització. L’eina és una de les propostes que planteja el Programa Gestió del Canvi que des de fa un any han desenvolupat La Confederació i DDiPAS, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Aquesta és una iniciativa transformadora de sector, en la qual DDiPAS aporta l’expertesa amb perspectiva de gènere i La Confederació proporciona la dimensió socioempresarial amb un enfocament fonamentat en els models de gestió. Aquesta aliança ens permet sumar esforços per multiplicar l’impacte. I ho veurem al llarg del queda d’aquest 2020, amb diverses actuacions previstes que ajudaran a aconseguir una major equitat en el sector, fer valdre i compartir l’experiència entre els i les professionals de les diferents entitats que han treballat en aquesta línia, facilitar espais de trobades de reflexió, de formació i d’intercanvi sobre reptes i oportunitats per aconseguir l’equitat tantes vegades defensada, i que en moltes ocasions no acaba d’implantar-se en les organitzacions.
La nova eina ens facilita les deu característiques clau que una entitat compromesa amb l’equitat de gènere hauria de tenir, i sobre la que cada organització s’hauria de preguntar si es troba a prop o lluny. Per fer aquest exercici ens proposa analitzar l’entitat en quatre dimensions diferents:

L’estratègia, missió i valors. Incorpora la perspectiva de gènere en el seu ADN, tant internament com extern, concreta mesures per aconseguir la millora continuada d’aquesta característica

Els òrgans de govern: la direcció i la bretxa digital. Supera la paritat 50 a 50, amb més dones en els òrgans de govern i de direcció, tenint en compte la feminització del sector que des del seu convenciment defensa les competències transversals.

La flexibilitat i corresponsabilitat en les cures. Facilita la flexibilitat, els horaris racionals, la conciliació i la corresponsabilitat en les cures entre homes i dones. Fomentant l’actitud i treball de cura entre els homes.

El canvi al tercer sector social. Aposta clarament per l’equitat de gènere respecte a altres entitats i sectors, fent valdre l’economia de les cures i actuant com a agent transformador, incorporant criteris de gènere en l’atenció a les persones.

Les dades rellevants relacionades amb cadascuna de les dimensions per tal de conèixer breument quin és l’estat de la qüestió són analitzades, i partint de les característiques clau associades a les dimensions, es realitzen preguntes que es puntuen per tal de veure quin és el grau d’avenç de l’entitat respecte a cada una de les qüestions que es plantegen. En funció de la suma de punts obtinguts en l’autodiagnòsi de cada dimensió, es poden trobar dos tipus d’orientacions per aconseguir l’excel·lència o per superar el nivell bàsic en què hom es trobi. En el pas final de l’autodiagnòsi, s’identifiquen referències disponibles en línia i elaborades per una diversitat d’institucions i organitzacions que permeten continuar aprofundint i treballant en el foment de l’equitat de gènere.

Aquesta guia vol ser un recurs que ajudi a les organitzacions a avançar en l’equitat de gènere, i voldríem que la seva utilització no fos només l’acció d’un moment conjuntural, sinó que tingués la capacitat de ser un referent en les continues i necessàries autoavaluacions que tota organització hauria de realitzar periòdicament. Més avui quan, per l’impacte de la crisi sanitària i econòmica que estem vivint, els riscos de retrocés en l’equitat de gènere són més que evidents.

Creiem que el sector social és defensor de la justícia social, dels drets socials de tota persona, i de l’equitat entre la població, i en conseqüència, no pot obviar la defensa d’aquests valors en el si de les seves organitzacions, i en especial és obligat no oblidar a les dones que és el col·lectiu majoritari en el sector, com a professionals, i també com a grup de població que amb major freqüència demanda el suport de les entitats socials. Convidem, doncs, que aquesta guia acompanyi en el treball continuat de les organitzacions del sector.

Recommended Posts