Un cop feta pública la sentència de la Sala del Social que va fallar a favor de l’AEEISS (Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales) en l’anul·lació del Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social, el Tribunal Suprem ha difós un document de notes en què argumenta la seva decisió i dóna per tancat “definitivament el debat sobre la validesa” del Conveni del 2007. L’escrit afirma que no hi ha dubte “sobre la necessitat de negociar un Conveni per al sector d’acció i intervenció social, que compti amb el màxim consens possible entre les associacions empresarials representatives del sector”.

Recommended Posts